training calendar

COURSE/WORKSHOP
331 - Machine Learning on Big Data
DESCRIPTION
“Büyük Veriden Yapay Öğrenme", veri toplama yöntemlerinden model değerlendirmelerine kadar, tüm Veri Bilimi adımlarını kapsayan 3 günlük bir eğitim programıdır. Program, Büyük Veriyi matematiksel veri yapılarına dönüştürme, regresyon, sınıflandırma ve tavsiye sistemi modellerini dağıtık mimarilerde öğrenme algoritmaları, bu algoritmaları Apache Mahout ve Apache Spark üzerinde gerçekleştirme, model değerlendirme adımlarını içerir.
LOCATION/DATE
Istanbul,
June 20, 2018
FEE
COURSE/WORKSHOP
401 - Big Data for Business Executives
DESCRIPTION
“Big Data for Business Executives” eğitimi, yeni dijital çağda büyük veri devriminin dinamiklerini kavramak ve kaçınılmaz dijital dönüşüm süreçlerinde proaktif şekilde liderlik üstlenmek isteyen profesyoneller için hazırlanmıştır.
LOCATION/DATE
Istanbul,
June 26, 2018
FEE
COURSE/WORKSHOP
404- Siber Guvenlikte Yapay Zeka
DESCRIPTION
Hızla dijitalleşen dünya, fırsatlarla birlikte yeni tehditleri de hayatımıza katıyor. Gelişmiş teknolojiler, yapay zekanın yaygınlaşması belirlenmesi güç tehditler ortaya çıkartıyor. Firmalar gerekli önlemleri almaması durumunda büyük finansal kayıplara uğrarken, müşteri deneyimi anlamında geri döndürülemeyecek düşüşler yaşıyor.
LOCATION/DATE
Istanbul,
July 12, 2018
FEE
COURSE/WORKSHOP
402 - AI for Business Executives
DESCRIPTION
Practical AI — with models and algorithms of learning from data, is now possible thanks to immense amounts of data available, the technology of storing and processing these huge data sets, and sophisticated, complex models and algorithms of learning from them.
LOCATION/DATE
Istanbul,
July 18, 2018
FEE
COURSE/WORKSHOP
404- Siber Guvenlikte Yapay Zeka_
DESCRIPTION
Hızla dijitalleşen dünya, fırsatlarla birlikte yeni tehditleri de hayatımıza katıyor. Gelişmiş teknolojiler, yapay zekanın yaygınlaşması belirlenmesi güç tehditler ortaya çıkartıyor. Firmalar gerekli önlemleri almaması durumunda büyük finansal kayıplara uğrarken, müşteri deneyimi anlamında geri döndürülemeyecek düşüşler yaşıyor.
LOCATION/DATE
Ankara,
July 19, 2018
FEE
COURSE/WORKSHOP
401 - Big Data for Business Executives_
DESCRIPTION
“Big Data for Business Executives” eğitimi, yeni dijital çağda büyük veri devriminin dinamiklerini kavramak ve kaçınılmaz dijital dönüşüm süreçlerinde proaktif şekilde liderlik üstlenmek isteyen profesyoneller için hazırlanmıştır.
LOCATION/DATE
Ankara,
July 25, 2018
FEE
COURSE/WORKSHOP
211 - Big Data Essentials
DESCRIPTION
"Big Data Essentials" is a 3-days course covering storing, processing, and learning from Big Data, as well as the breadth of the open source Big Data technology: from the core infrastructures to the ecosystem tools for collecting, analyzing, and mining of Big Data.
LOCATION/DATE
Istanbul,
August 08, 2018
FEE