Bu köşede sık sık yeni girişimlerden bahsediyoruz ve girişimcilik ekosistemine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz.   Bunun sebebi, teknolojinin iş modellerini ve iş yapış biçimlerini tamamen değiştirdiği bir dünyada ana itici gücün start-up’lar olduğuna inanıyor olmamız. Ayrıca, ülke olarak da rekabetçi kalmamızın tek yolunun güçlü bir girişimcilik...